Storitve
Aktivnosti
Ceniki storitev
Sprejem v dom
Kontakt
Galerija
Razpisi/objave
Napovednik
Mediji o nas
Facebook
Prostovoljstvo
Aktualni jedilnik
  ::  Galerija
  ::  Razpisi/objave

objava.jpg

 

 

Priloga k Objavi vložene izpodbijane tožbe, z dne 28. 8. 2015

Sprejeti sklepi na 18. (redni) seji skupščine tožene stranke Dom starejših občanov Gornja Radgona d. o. o., Trate 40, Gornja Radgona, matična številka 2196620000, dne 11. 5. 2015, z besedilom:

  1. »Sprejme se letna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2014. Dobiček se v skladu s 15. čl. družbene pogodbe v celoti razporedi v širitev dejavnosti institucionalnega varstva starejših občanov. Potrdi se poslovni načrt za leto 2015«, se razveljavijo.
  2. »Mag. Kristina Dokl in mag. Dejan Dokl sta, kot pooblaščenca družbe PRAMAG d. o. o. dolžna zapustiti prostore skupščine, zaradi kršitve konkurenčne klavzule in tem kršitev 30. čl. družbene pogodbe« je ničen.
  3. Sodba Okrožnega sodišča v MURSKI SOBOTI opr. št. I Pg 172/2016-59

    Družba DSO-GR d.o.o. je dne 21. 03. 2017 prejela sodbo Okrožnega sodišča v MURSKI SOBOTI, opravilna št. I Pg 172/2016-59, z dne 06.02.2017, s katero je omenjeno sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek družbe PRAMAG d.o.o., ki ga je uveljavljal proti družbi DSO GR, d.o.o. in to zaradi razveljavitev sklepov skupščine, kar pomeni, da je sklep sprejet na 18. (redni) seji skupščine DSO GR, d.o.o. zakonit in veljaven.

    razpis_za_FT.jpg

    razpis_za_kuharja.jpg

  ::  AKTUALNO
FACEBOOK
Spremljajte nas na Facebook strani Doma starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
?>